Jump to content

E-books / Religion & Beliefs


Cover for Ok, amen : om kärlek och fientlighet i chassidernas New York : dokumentär
E-book

Ok, amen : om kärlek och fientlighet i chassidernas New York : dokumentär

I Williamsburg i New York bor chassiderna, de ultraortodoxa judar som lätt känns igen på sina svarta rockar, långa skägg och tinninglockar. Chassiderna konserverar en gammal religi ...


Cover for Nya tankar om kreativitet och flow
E-book

Nya tankar om kreativitet och flow

Är kreativitet bara ett modeord eller en djup drivkraft hos människan? Och vad är flow? Och vad händer när de två samverkar? Georg Klein skriver i bokens förord: Den starka driften ...


Cover for Utan mörker inget ljus : Om sorg och försoning
E-book

Utan mörker inget ljus : Om sorg och försoning

Sorg berör de starkaste känslorna i vår existens – vanmakt, hopplöshet och förtvivlan. Sorgen har många ansikten – känslan av overklighet, rastlöshet, oro, ilska, koncentrationssvå ...


Cover for Livsglädje : 7 vägar till inre harmoni
E-book

Livsglädje : 7 vägar till inre harmoni

?Att rensa en rabatt, baka ett bröd, sopa ett golv är andligt utvecklande. Vardagens Uppgifter är genvägar till Gud.? ?Om själen inte får plats i kroppen blir människan sjuk. Hon k ...


Cover for En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..
E-book

En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..

Har en tro på Gud blivit en omöjlig paradox idag när vetenskapen löst gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold Gud ...


Cover for De tio budorden i vår tid
E-book

De tio budorden i vår tid

Vem vet hur historien hade tett sig om de tio budorden inte funnits?Som omistliga rättesnören i all samlevnad har budorden styrt över riken och hjärtan så länge människan varit civ ...


Cover for Förnuft och högmod
E-book

Förnuft och högmod

Lena Andersson är en av de vassaste och mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Inte minst när hon skriver om religion och relativism. Vilket hon gärna gör. Hennes skärskå ...


Cover for Slumpen är ingen tillfällighet
E-book

Slumpen är ingen tillfällighet

Varför håller du denna e-bok i din hand just i detta ögonblick? Är det en ren tillfällighet, eller är det en "synkronicitet", en meningsfull slump som på något sätt har med ditt li ...


Cover for Andlighet och kärlek - ett kunskapsäventyr
E-book

Andlighet och kärlek - ett kunskapsäventyr

När kristendomen ännu var statsreligion i Sverige möter författaren Annakarin Svedberg buddhistnunnan Syster Amita Nisatta. «Mötet blev avgörande och ett avstamp. Tillsammans med ...


Cover for Heligt år
E-book

Heligt år

Allt fler upptäcker hur kyrkoåret kan skänka rytm och riktning åt det kristna livet och kyrkans gudstjänst. Firandet av de stora högtiderna – Julen, Påsken, Pingsten – är långt mer ...


Cover for Jag lutar åt Gud
E-book

Jag lutar åt Gud

”När oron sätter in och sömnen flyr brukar jag i stället för att titta i taket försöka tänka att jag är utrustad med en resignationssida och en förtröstanssida och så vänder jag mi ...


Cover for Vägen är smal men livet är brett
E-book

Vägen är smal men livet är brett

Jag har med åren blivit allt tröttare på radikal kristendom. Den står mig upp i halsen, kväver lust och glädje, leder mig och andra bort från Gud istället för till honom. Eller ja, ...


Cover for Själavård - en grundbok
E-book

Själavård - en grundbok

Själavård handlar om att mötas ansikte mot ansikte. I det mötet händer något. I varandras ögon skapas och nyskapas vi. Här kan vi upptäcka mer om vilka vi själva är, vilka andra är ...


Cover for Blot - Tro och offer i det förkristna Norden
E-book

Blot - Tro och offer i det förkristna Norden

Offret var centralt i det förkristna samhället. I Eddans skapelseberättelse skapas jorden av den offrade jätten Ymers kropp och härskarguden Oden ger själv sitt ena öga för att få ...


Cover for Om Jesus
E-book

Om Jesus

De flesta skelett man funnit från tiden som Jesus levde visar brist på järn och protein. Kranier av fyrtioåriga människor har ofta få eller inga tänder kvar. Livet var hårt och man ...


Cover for Om Gud
E-book

Om Gud

Människan har i alla tider förnummit något som hon uppfattat som gudomligt i tillvaron, och hon har på olika sätt försökt föreställa sig detta det gudomliga. Det vi kallar Gud utve ...


Cover for Tro eller förnuft : I politisk islam
E-book

Tro eller förnuft : I politisk islam

År 874 inledde den tolfte shi'itiske imamen al-Madhi ett liv i underjorden, och än i dag anses han leva fördold. Genom århundradena har de rättslärda brottats med frågan om hur de ...


Cover for Förändringens vind : den muslimska världen och islamismen i 25-årigt perspektiv
E-book

Förändringens vind : den muslimska världen och islamismen i 25-årigt perspektiv

För 25 år sedan publicerade Jan Hjärpe boken Politisk islam, studier i muslimsk fundamentalism. Då var de aktuella namnen Khomeini i Iran, Mawdudi i Pakistan och Muhammad Baqir as- ...


Cover for Livets ord : kontroll och manipulation i Jesu namn
E-book

Livets ord : kontroll och manipulation i Jesu namn

”I namnet Jesus skall du predika evangeliet, bota sjuka, kasta ut onda andar och befria fångarna. Vilken ålder du än har, så har du fått en kolossal uppgift, att i Jesus namn tilli ...


Cover for Skapelsekonspirationen : fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran
E-book

Skapelsekonspirationen : fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran

FUNDAMENTALISTERNAS ANGREPP PÅ UTVECKLINGSLÄRAN Finns det verkligen de som på fullt allvar tror att jorden är 5000 år gammal och att människor och dinosaurier levde sida vid sida? ...


Cover for Bilden av profeten. Berättelserna om Muhammed förr och nu
E-book

Bilden av profeten. Berättelserna om Muhammed förr och nu

Bilden av Muhammed är inte bara kontroversiell i västerlandet. Även inom islam finns det hundratals berättelser om profeten Muhammeds utseende och karaktär. Jan Hjärpe diskuterar ...


Cover for 99 frågor om Islam
E-book

99 frågor om Islam

Har självmordsattentat med religion att göra? Förespråkar Koranen stympningar? 99 frågor om Islam utgår ifrån de vanligaste frågorna som ställts till Centrum för teologi och relig ...


Cover for Profetens mantel : den muslimska världen 2001-2006
E-book

Profetens mantel : den muslimska världen 2001-2006

Profeten Muhammeds mantel är en symbol för maktens legitimitet. I Profetens mantel behandlar Jan Hjärpe utvecklingen i den muslimska världen från den 11 september 2001 till och med ...


Cover for Självkänsla nu! : Din personliga coach visar hur
E-book

Självkänsla nu! : Din personliga coach visar hur

Hur kommer det sig att människor som utåt sett har allt ? skönhet, status, förmögenhet, talang, kunskap, framåtanda, självförtroende ? ändå kan känna sig misslyckade och otillräckl ...


Cover for Guds älskarinnor
E-book

Guds älskarinnor

Hur hör andlighet och erotik ihop? Andlighet och feminism? Kan hängivet knäböjande kvinnor vara upproriska och radikala? Har mystik och andlighet ett viktigt budskap för moderna mä ...