Jump to content

E-books / Religion & Beliefs


Cover for Hat, kärlek och likgiltighet. En tankesamling om manskroppen.
E-book

Hat, kärlek och likgiltighet. En tankesamling om manskroppen.

"Utforska Mäns Innersta Tankar och Känslor om Kroppsbild - En Djupdykning i Männens Värld" Ta del av en gripande samling av mäns personliga berättelser om deras förhållande till si ...


Cover for Den vänstra vägen
E-book

Den vänstra vägen

Han är regissören på gränsen till sitt stora genombrott. Snart ska han bli pappa och tillsammans med sin fru flyttar han ut till ett ensligt renoveringsobjekt på landet. En mörk kv ...


Cover for Den vänstra vägen
E-book

Den vänstra vägen

Han är regissören på gränsen till sitt stora genombrott. Snart ska han bli pappa och tillsammans med sin fru flyttar han ut till ett ensligt renoveringsobjekt på landet. En mörk kv ...


Cover for Historien om Jeshu ben Pantera - Den största historien av alla
E-book

Historien om Jeshu ben Pantera - Den största historien av alla

Många människor har idag svårt att ta till sig kristendomen med dess mirakelutsagor, som till exempel jungfrufödsel och uppståndelse från det döda. Den här skriften söker därför fö ...


Cover for Fatima Zahras(A) liv
E-book

Fatima Zahras(A) liv

Fatima Zahra(A) är den främsta förebilden för både kvinnor och män i fråga om kunskap, kyskhet, renhet, tålamod och spiritualitet. Historien har aldrig skådat en kvinna av hennes v ...


Cover for En introduktion till koranens vetenskap
E-book

En introduktion till koranens vetenskap

by

Koranens vetenskap, kallad för ’Ulum al-Quran på arabiska, handlar bland annat om:• Koranens uppenbarelse• Bakomliggande orsaker till uppenbarelsen av olika verser• Underhållandet ...


Cover for Imamens Mysterier Bok 1
E-book

Imamens Mysterier Bok 1

Abu Dharr frågade Salman Farsi en dag om kännedomen om Amir al-Mo'menin(A) genom ljus (marifah bel nooraniyya). Salman sa, "Vi går och frågar vår mästare själv." När de gick till I ...


Cover for Karbalas hemligheter - Imamens mysterier bok 2
E-book

Karbalas hemligheter - Imamens mysterier bok 2

by

Varje år sörjer vi Imam Hossein(A). Varje år skildras tragedin i Karbala. Och varje år avslöjas nya dimensioner, nya verkligheter och nya kopplingar i denna episka händelse. "Ingen ...


Cover for Maqtal Hossein: Tragedin i Karbala
E-book

Maqtal Hossein: Tragedin i Karbala

by

Berättelsen av Imam Hossein(A) är en episk sann historia om hur en liten grupp tappra män, kvinnor och barn vägrade att böja sig ner inför orättvisa och stod emot en gigantisk armé ...


Cover for An introduction to Shia Islam: Belief system, leadership and history
E-book

An introduction to Shia Islam: Belief system, leadership and history

by

At this turn of the century, the terms Shia and Shia Islam are becoming increasingly known. What does Shia stand for? What is the difference between Shias and other Muslims? What i ...


Cover for Vårtider
E-book

Vårtider

Den här lilla boken är skriven av den store mystikern Ayatullah Mahdi Shams al-Din(HA) där han samlat Ayatullah al-Udhma Behjats(HA) egna ord om Imam Mahdi(AJ), ord som bär enorm v ...


Cover for Sahifa Sajjadiya
E-book

Sahifa Sajjadiya

Dessa duaa och åkallelser av Imam Sajjad(A) är samlade i och kända som Sahifa Sajjadiya och denna bok är efter den heliga Koranen och Nahjul Balagha en av de största, djupaste och ...


Cover for Nahjul Balagha - Brev 53
E-book

Nahjul Balagha - Brev 53

Brev 53 är Imam Alis(A) brevfördrag till Malik Ashtar(RA) då Imamen(A) valde honom till Egyptens guvernörskap och sände honom för detta uppdrag. Detta brevfördrag är en moralisk po ...


Cover for Nahjul Balagha - Khutba 1-30
E-book

Nahjul Balagha - Khutba 1-30

Imam Alis(A) khutba (tal) 1-30 i Nahjul Balagha innefattar allt från djupa och vackra beskrivningar av Guds attribut, avslöjande sanningar om människans väsen och vägledning till s ...


Cover for Mokhtar: Den utvalde
E-book

Mokhtar: Den utvalde

by

Mokhtar Thaqafi, även kallad Abu Ishaq, son till Abu Ubayd Thaqafi. På sin tid, känd via sin far som varit ett av befälen i erövrandet av det oövervinneliga persiska riket medan ha ...


Cover for Meningen med livet
E-book

Meningen med livet

Vad är Islams synsätt gällande mänsklig perfektion? När en troslära önskar ackumulera ett följe, måste den erbjuda vägledning och stärka beslutsamheten hos dess följare. Den lägger ...


Cover for Maqtal Hossein: The Tragedy of Karbala
E-book

Maqtal Hossein: The Tragedy of Karbala

by

The saga of Imam Hossein b. Ali is an epic true story of how a small group of brave men, women, and children refused to bow to injustice and stood against a gigantic army.This book ...


Cover for Mafatih al-Jinan : En samling gudomliga åkallelser
E-book

Mafatih al-Jinan : En samling gudomliga åkallelser

En samling Gudomliga åkallelser översatta från arabiska till svenska. Den ursprungliga arabiska texten finns och den svenska översättningen följer under den


Cover for  Ljuset inom mig
E-book

Ljuset inom mig

Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längt ...


Cover for Kunskapens Spår
E-book

Kunskapens Spår

En av de mest omdiskuterade frågorna i dagens samhälle är just frågan om existens. Konceptet av en Skapare har på senare tid ifrågasatts, främst genom en starkt forcerad kraft från ...


Cover for Jihad al-Akbar : Kampen mot egot
E-book

Jihad al-Akbar : Kampen mot egot

boken talar Imam Khomeini(RA) i relativt hårda ordalag till studenter i de teologiska skolorna; men hans ord är inte begränsade till den tiden och platsen utan aktuella även i dag ...


Cover for The Power of Aware Living
E-book

The Power of Aware Living

The power to aware living, release your true self invites to self-awareness and increased awareness.  How do you define a truth? A truth is something we believe is true based on th ...


Cover for Svenska Folkbibeln 2015
E-book

Svenska Folkbibeln 2015

Världens i särklass mest lästa bok, tryckt i miljarder exemplar och översatt till tusentals språk. Varför har Bibeln blivit så älskad genom alla tider? Jesus sade: "De ord som jag ...


Cover for Hijab
E-book

Hijab

Hijab skulle kunna liknas vid ett hölje som skyddar den vackra ömtåliga blomman från ogräs och skadeväxter och därmed ser till att den växer i styrka och blomstrar i skönhet. Hijab ...


Cover for Hemligheterna bakom Hajj
E-book

Hemligheterna bakom Hajj

Hajj – pilgrimsfärden till Guds Hus Ka’ba i Mecka är obligatorisk att utföra åtminstone en gång under varje muslims livstid om den har förmågan. Pilgrimsfärden utförs under månaden ...