Jump to content
Cover for Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell
Isbn: 978-91-4402-501-8
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Psychology
Accessible since: November 2011

E-book

Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell

Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn - en psykologisk modell grundar sig på Binnie Kristal-Anderssons mångåriga erfarenhet av arbete både med frivilliga invandrare och med människor som tvingats fly på grund av förtryck, förföljelse och tortyr, folkresningar och krig.

Boken bygger på Kristal-Anderssons doktorsavhandling. Den beskriver en specifik psykologisk modell och hur den referensram som är förenad med den kan tillämpas i terapi och stödarbete med individer (vuxna, barn, tonåringar), familjer och grupper, samt ett årslångt utbildningsprogram baserat på referensramen. Kristal-Andersson konstruerade referensramen för att undersöka hur förändringar av flyktingens/invandrarens yttre situation kan orsaka inre psykologiska förändringar.

Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn riktar sig till alla som arbetar med dessa grupper eller har med dem att göra. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt traumatiserade/torterade flyktingar.

Boken utgör också en grund för utbildning och kurser, inte bara för psykoterapeuter och psykologer, socialarbetare och medicinsk personal, utan även för lärare, jurister och andra som vill fördjupa sin förståelse inom detta speciella område.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone