Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Fisheries Management and Global Warming
E-book

Fisheries Management and Global Warming

by

The FIMAGLOW project is a Nordic project with the aim to study possible drivers and impacts of global warming on Arctic fisheries. Two workshops has been held, serving to identify ...


Cover for Staten
E-book

Staten

Staten (Polit'eia) är ett av Platons huvudarbeten och behandlar idealstatens utformning i en analogi med den rättfärdiga människan. Den har det uttalade syftet att belysa bådadera. ...


Cover for Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975
E-book

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

by

»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än forskare. Läsaren får på köpet en god inblick i Sveriges ekonomiska ...


Cover for Social Science in context : historical, sociological and global perspectives
E-book

Social Science in context : historical, sociological and global perspectives

by

»Den goda antologin ställer krav på sina redaktörer. Den goda antologiredaktören har tålamod och finess, egna idéer och mycket hög toleranströskel ... Social Science in Context är ...


Cover for The atomized body : the cultural life of stem cells, genes and neurons
E-book

The atomized body : the cultural life of stem cells, genes and neurons

by

För svensk text, se nederst på sidan. Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by avoid, our bodies’ microscopic constituents are often po ...


Cover for Reaching a state of hope : refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930-2000
E-book

Reaching a state of hope : refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930-2000

by

International migration and migrants have long been among the most debated topics in Europe and around the globe. How do immigrant policies differ between different nation-states? ...


Cover for Legitimizing ESS : big science as a collaboration across boundaries
E-book

Legitimizing ESS : big science as a collaboration across boundaries

by

För svensk text, se nedan. ‘Big Science’ is a broad epithet that can be associated with research projects as different as the Manhattan Project, the Hubble Telescope- construction, ...


Cover for Det förflutna i framtidens stad : tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling
E-book

Det förflutna i framtidens stad : tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

by

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där konkurrensen är hård om tid, utrymme och uppmärksamhet. I vår samtid är även kultur- och stad ...


Cover for Crisis and migration : implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration
E-book

Crisis and migration : implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration

by

De senaste årens långvariga eurozonkris inom EU har ofta gett upphov till förstasidesnyheter. Däremot har dess mera långsiktiga implikationer mera sällan diskuterats i media. I Cri ...


Cover for Sexualpolitiska nyckeltexter
E-book

Sexualpolitiska nyckeltexter

by

Historiska sexualpolitiska texter från eller om Sverige, som problematiserar dagens debatter om sexualpolitik. Texterna är kommenterade av Sveriges vassaste forskare i sexualitetsh ...


Cover for Arctic Human Development Report
E-book

Arctic Human Development Report

by

The goals of the second volume of the AHDR – Arctic Human Development Report: Regional Processes and Global Linkages – are to provide an update to the first AHDR (2004) in terms of ...


Cover for Arctic Social Indicators
E-book

Arctic Social Indicators

by

Arctic Social Indicators II (ASI-II) is a follow-up activity to ASI-I (2010) and the first Arctic Human Development Report (AHDR, 2004). The objective of ASI (2010) was to develop ...


Cover for Building Peace, Creating Conflict: Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding
E-book

Building Peace, Creating Conflict: Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding

by

One of the most significant challenges facing the international community today is how to secure stability and rebuild societies emerging from civil wars. International peace-build ...


Cover for Tracking Discourses: Politics, Identity and Social Change
E-book

Tracking Discourses: Politics, Identity and Social Change

by

»Tracking Discourses is a useful collection for those new to CDA and DT approaches as it gives a detailed overview and examples throughout the study contributions. Additionally, fo ...


Cover for The Balkans in Focus: Cultural Boundaries in Europe
E-book

The Balkans in Focus: Cultural Boundaries in Europe

by

Balkan är ett gränsland där väst möter öst och den kristna världen möter det muslimska. I århundraden har olika religiösa och språkliga grupper existerat sida vid sida – först unde ...


Cover for Congestion Taxes in City Traffic: Lessons learnt from the Stockholm Trial
E-book

Congestion Taxes in City Traffic: Lessons learnt from the Stockholm Trial

by

Trängsel i trafiken och miljöpåverkan orsakad av biltrafik är ett växande problem i många storstäder. 2006 genomfördes ett försök med trängselavgifter i Stockholm. Försöket syftade ...


Cover for Mord, misshandel och sexuella övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld
E-book

Mord, misshandel och sexuella övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld

by

Utifrån ett historiskt perspektiv diskuterar historiker, etnologer, folklorister och jurister det aktuella ämnet kön och våld. Tidsramen sträcker sig från ett tidigmodernt samhälle ...


Cover for SLiCA: Arctic living conditions
E-book

SLiCA: Arctic living conditions

by

The SLiCA anthology probes into the theoretical and methodological background of the SLiCA project, the research design, the ethical principles applied and introduces examples of t ...


Cover for Utvägar: Feministiska allianser för en solidarisk framtid
E-book

Utvägar: Feministiska allianser för en solidarisk framtid

by

Den feministiska rörelsens kraftsamling under det gångna året har varit enorm i Sverige och runt om i världen. I Malmö hölls en stor nordisk kvinnorättskonferens i juni och samtidi ...


Cover for Folk och familj
E-book

Folk och familj

Folk och familj gavs ursprungligen ut 1944. Stockholms stadsbibliotek står bakom 2012 års digitalisering och nyutgivning.


Cover for Divided Cities: Governing Diversity
E-book

Divided Cities: Governing Diversity

by

Very rarely has peace and conflict studies been combined with public administration research. Divided Cities – Governing Diversity brings together theories from conflict resolution ...


Cover for Kreative erhverv i Norden
E-book

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv har de seneste år udgjort en stadig større andel af Nordens økonomi. Formålet med rapporten er at kortlægge de kreative erhvervs betydning for økonomierne i Danmar ...


Cover for Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector
E-book

Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector

Since the beginning of the nineties, the total employment in Nordic manufacturing has fallen with app. 500.000 persons. In spite of this fall in the employment level, manufacturing ...


Cover for War and peace in transition : changing roles of external actors
E-book

War and peace in transition : changing roles of external actors

by

The post-Cold War era is characterised by shifting patterns of war and peace. The new demands and challenges facing external actors, such as international peacekeeping forces and m ...


Cover for Cultural transformations after communism : Central and Eastern Europe in focus
E-book

Cultural transformations after communism : Central and Eastern Europe in focus

by

Since the fall of the Iron Curtain the countries in Central and Eastern Europe has undergone profound transformations. However, in most research on these changes the cultural dimen ...