Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Lokalt ledarskap för hållbar utveckling
E-book

Lokalt ledarskap för hållbar utveckling

Vreden och besvikelsen över det som inte sker i tid och med tillräcklig kraft kommer att leda till krav på ett nytt ledarskap för hållbar utveckling. Det är en självklarhet att kra ...


Cover for Det nyskapande kulturlivet och samhället
E-book

Det nyskapande kulturlivet och samhället

Hur ställer sig den konst som idag presenteras inom ramen för museer, konserthus, arenor och teatrar, men också radio, tv och internet i relation till några av de standardfraser vi ...


Cover for Individens ställning i det framtida välfärdssamhället
E-book

Individens ställning i det framtida välfärdssamhället

Frestelsen för ansvarstagande politiker och experter kommer alltid vara att – i klassisk svensk socialingenjörstradition – begränsa individens frihet och rättigheter i kollektivet ...


Cover for Att öka långsiktigheten
E-book

Att öka långsiktigheten

Hur kan vi på ett bättre sätt forma samhället och dess institutioner och spelregler på ett sätt som bidrar till ett mer långsiktigt tänkande och handlande och en demokratiskt, ekon ...


Cover for Att främja entreprenörskap
E-book

Att främja entreprenörskap

Sverige har historiskt varit ett land som stått för stora, banbrytande innovationer och skapat starka internationella företag. Historien kan med en bra vision och målstyrning uppre ...


Cover for De som inte har, inte älskar och inte är
E-book

De som inte har, inte älskar och inte är

Utgångpunkten är att det sedan 1990–talet har skett ett skifte i det svenska skolsystemet som gör att en relativt stor grupp pojkar klarar studierna betydligt sämre än flickorna. F ...


Cover for Omställningen till en hållbar utveckling
E-book

Omställningen till en hållbar utveckling

På en alltmer befolkad, fullt ut globaliserad, och allt mer miljömässigt och socialt turbulent värld, står den mänskliga utvecklingen och väger. Vart ska vi tippa? Kommer vi att rö ...


Cover for Att undvika en tvåtredjedelsdemokrati
E-book

Att undvika en tvåtredjedelsdemokrati

Om den svenska demokratin ska fortsätta stå stark måste den först och främst också lyssna på grupper med en mer utsatt social position, och inte endast på de grupper som har den st ...


Cover for Ett mänskligare och mer framgångsrikt arbetsliv
E-book

Ett mänskligare och mer framgångsrikt arbetsliv

Ett framgångsrikt arbetsliv innebär frihet och möjligheter att utvecklas i vårt arbete eller på ett nytt jobb. I ett framgångsrikt arbetsliv ses varje individ som en potentiell inn ...


Cover for Passion och innovation
E-book

Passion och innovation

Passion kommer bli allt viktigare både för individen som vill förverkliga sig själv och göra något meningsfullt, och för samhället, som måste hantera det och behöver passionerade m ...


Cover for Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism
E-book

Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism

Likaväl som staten en gång byggde en framgångsrik bild av Sverige som en etnisk nation, måste vi nu bygga svenskheten på idén om att vi tillsammans ansvarar för den, både dess med ...


Cover for Integriteten och samhällsutvecklingen
E-book

Integriteten och samhällsutvecklingen

Aldrig i modern tid har något påverkat samhället och integriteten så djupt och snabbt som internet. Aldrig har makthavare känt sig så distanserade från dess utbredning. Aldrig har ...


Cover for Att mätta uthålligt
E-book

Att mätta uthålligt

En liten förflyttning hos väldigt många kommer att kunna göra skillnad. Ju fler vi är som tar ansvar i våra roller som konsumenter, producenter, politiker, inom näringslivet, skola ...


Cover for Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb
E-book

Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb

En ekonomi som förmår gå på två arbetsmarknadsben, som lyckas med den gröna omställningen, som behåller sin makroekonomiska styrka och som blir bättre på kunskapsöverföring, entrep ...


Cover for Kunskapens slut?
E-book

Kunskapens slut?

Vi ser ett växande och allt spretigare kunskapssystem, med en svindlande expansion av antalet studenter, forskare, kunskapsmiljöer, kunskapsformer och kunskapsanspråk. Kunskapens v ...


Cover for Att bygga framtidens urbana stad
E-book

Att bygga framtidens urbana stad

Vi är på väg in i ett kunskapssamhälle vars främsta produktivkraft bygger på mänskligt tänkande och mänskliga möten. Den kanske viktigaste politiska uppgiften inför framtiden är at ...


Cover for Koltrasten som trodde att den var en ambulans
E-book

Koltrasten som trodde att den var en ambulans

Hur låter världen? Frågan kan tyckas märklig, det är väl bara att lyssna. Problemet är bara att vi aldrig varit särskilt duktiga på det, istället har vi i modern tid gjort precis a ...


Cover for Myten om internet
E-book

Myten om internet

Vilken funktion hade egentligen sociala medier under den arabiska våren? Vilka är den digitala underklassen? Och hur har en handfull teknikföretag i Silicon Valley lyckats sprida r ...


Cover for Revolutionen bortom 140 tecken : Myten om Twitter-revolutionen
E-book

Revolutionen bortom 140 tecken : Myten om Twitter-revolutionen

”Om det är något som givit denna revolution kraft så är det martyrernas blod, och det enorma antal människor som är beredda att dö för en nations frihet.” Sociala medier framhölls ...


Cover for Nedkopplad : En familj. Ett experiment. Ett liv utan teknik.
E-book

Nedkopplad : En familj. Ett experiment. Ett liv utan teknik.

Under ett halvår ska den iPhone-beroende mamman och journalisten Susan Maushart och hennes tre teknikknarkande tonårsbarn leva nedkopplade. Hon kallar det för ett experiment. Barne ...


Cover for Achilles and the Turtle
E-book

Achilles and the Turtle

A chapter from the anthology Gratis? about digital rights. Written by Andrea Renda.


Cover for Mycket mer än gratis
E-book

Mycket mer än gratis

Ett kapitel ur boken Gratis? om de etablerade mediaaktörernas utmaningar och möjligheter framöver, skriver av Bonnierledningens affärsutvecklare Sara Öhrvall.


Cover for Musiken och framtidens internet
E-book

Musiken och framtidens internet

Ett kapitel ur boken Gratis? om hur teknikutvecklingens påverkar på musikbranschen och vilka nya lösningar tekniken kan erbjuda. Kapitlet är skrivet av Daniel Johansson, industrido ...


Cover for Yes you can! : Obama, millenials och den nya amerikanska drömmen
E-book

Yes you can! : Obama, millenials och den nya amerikanska drömmen

Ett kapitel ur boken Gratis? om den digitala omvälvningens effekter för ett litet medieföretag i Hollywood.


Cover for Välkommen till en tråkigare värld
E-book

Välkommen till en tråkigare värld

Ett kapitel ur boken Gratis? om ett av Sveriges mest framgångsrika dataspelsföretag och historien bakom, berättat av grundaren Martin Walfisz.