Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv
E-book

Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv

Vad har barnen för möjligheter att skapa en grund för tillit och få chansen att utveckla deras sanna själv med en äkta identitet in i sin adolescens? En tid då flertalet ungdomar k ...


Cover for Modern konservatism
E-book

Modern konservatism

Konservatismen enligt de konservativa.Vad är egentligen konservatism, och vad står den för? I Modern konservatism förklarar Jakob E:son Söderbaum detta, baserat på omfattande litte ...


Cover for Klimatparadoxen
E-book

Klimatparadoxen

I en tid när världen träder in i en växande nationalism och global ekonomisk stagnation, flyktingkris och ogripbara ekologiska katastrofscenarier kommer en ny typ av ledarskap att ...


Cover for Krävs ofärd för välfärd?
E-book

Krävs ofärd för välfärd?

Begreppet välfärd används idag i tid och otid i synnerhet av borgerliga företrädare. Märkligt kan det tyckas eftersom de borgerliga ofta varit motståndare till de välfärdsreformer ...


Cover for Verkligheten och politiken
E-book

Verkligheten och politiken

Är EU bara en penningslukande byråkratisk koloss?Skall utvecklade länder ta emot migranter från utvecklingsländer?Är problemet med den ökande klyftan mellan arbetaren och kapitalis ...


Cover for Den bortglömda servicearbetaren
E-book

Den bortglömda servicearbetaren

Servicearbetare är allt annat än synliga. Och när de faktiskt syns är det sällan något att glädjas över. Arbetets låga status rättfärdigar alla möjliga sorters nedlåtande beteenden ...


Cover for Så kan det vara
E-book

Så kan det vara

Så kan det vara är en kritisk granskning av svensk sjukvård med utgångspunkt i vården av en patient, som avled efter fem veckor på sjukhus. I ett kort avsnitt berörs också behandli ...


Cover for Lärarna är skolans främsta resurs!
E-book

Lärarna är skolans främsta resurs!

Att lärarna inte längre har något att säga till om i svensk skola, vet nog de flesta! Det besynnerliga är att ingen verkar se något problem i det, inte ens lärarna själva; de hinne ...


Cover for En skola från Scratch
E-book

En skola från Scratch

Kulturkrockar, pedagogiska val, organisatoriskt vemod, konflikthantering, marknadsföring och varför man överhuvudtaget ska ha en skola, är några av de utmaningar som Rebecka Koritz ...


Cover for Gemensamma värderingar för att rädda civilisationen
E-book

Gemensamma värderingar för att rädda civilisationen

Värderingar1. Sträva efter att bemöta andra, så som du själv vill bli bemött.2. Tänk globalt.3. Arbeta för en hållbar utveckling.4. Tänk inför varje handling. Vad skulle villkorslö ...


Cover for Det började för många år sen med en kaktus...
E-book

Det började för många år sen med en kaktus...

«Det började för många år sen med en kaktus» samlar några av författarens krönikor från Helsingborgs Dagblad och City Helsingborg mellan 2012-2014, utvalda av författaren själv.Med ...


Cover for Vi vill inte tigga
E-book

Vi vill inte tigga

Alex, en av de som tigger tittar uppgivet på mig. "Vi vill inte tigga, men vad ska vi göra?" En fotodokumentär skildring av EU-migranter som tigger i Sundsvall under åren 2013 till ...


Cover for I stället för Gud
E-book

I stället för Gud

I förhoppning om att framtidens samvaro i världen skall bli något bättre än den nu är, presenterar jag en liknelse som jag tror kan få samma effekt på icke-religiösa, som tio Guds ...


Cover for Inställt pga panik
E-book

Inställt pga panik

Varför hoppar så många från mitten av Götaälvbron? Det borde vara större chans att lyckas om man hoppar i början, ner på asfalten. När livet plötsligt stannar upptäcker Mikael att ...


Cover for Integration, kärlek och hat
E-book

Integration, kärlek och hat

En essä där författaren filosoferar kring sanning och myt inom nutida integration, kärlek och hat.Här kan du finna information om hur mycket en asylsökande får i bidrag och hur myc ...


Cover for Från vördad gudinna till värdelös slav : Kvinnans tidigaste historia
E-book

Från vördad gudinna till värdelös slav : Kvinnans tidigaste historia

Nyheterna innehåller nästan dagligen rapporter om våld mot kvinnor. Vi får höra om döttrar som tvingats leva inlåsta i källarhålor som sexslavar åt sina fäder. Miljoner omsätts i s ...


Cover for De ekonomiska styrformerna och samhället
E-book

De ekonomiska styrformerna och samhället

Hur har det tidiga 2000-talets omdebatterade ekonomiska styrformer vuxit fram? För företagen? För stat, kommuner och landsting? «De ekonomiska styrformerna och samhället» visar utv ...


Cover for Kunskapssveket : Pamflett om den avreglerade skolan
E-book

Kunskapssveket : Pamflett om den avreglerade skolan

Att skriva en Pamflett (kritiserande skrift) om Sveriges avreglerade skolsystem var inte något jag tänkt - tvärtom. Det gav sig självt i takt med den smygande känslan av att bli me ...


Cover for Samer - Om Nordmalingdomen och om ett urfolks rättigheter och identitet
E-book

Samer - Om Nordmalingdomen och om ett urfolks rättigheter och identitet

Med Nordmalingdomen i Högsta Domstolen 2011 har vi ett nytt märkesår i svensk historia. För första gången gick en rättslig process de svenska samernas väg. Det svenska urfolket fic ...


Cover for Navigation i mångfalden
E-book

Navigation i mångfalden

NAVIGATION I MÅNGFALDEN är en bok med berättelser från platser i världen där äventyret är en del av det dagliga arbetet. Vi får följa författarens omtumlande upplevelser varvade me ...


Cover for Förtvivlan Förväntan Förhoppning
E-book

Förtvivlan Förväntan Förhoppning

Skolors och kommuners oförmåga att hantera funktionshinder kan sluta i en tragedi för eleven. Det händer i dag.