Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for De goda soldaterna - bataljon 2-16 i dödens kvarter
E-book

De goda soldaterna - bataljon 2-16 i dödens kvarter

I januari 2007 meddelade George W. Bush att USA skulle använda sig av en ny krigsstrategi i Irak. Den gick under namnet ”The Surge” och handlade i mångt och mycket om att sätta in ...


Cover for Den nya överklassen - en bok om Sveriges ekonomiska elit
E-book

Den nya överklassen - en bok om Sveriges ekonomiska elit

Det är en dag som alla andra för några medlemmar av Sveriges nya överklass... I Schweiz har Jacob Wallenberg just avslutat ett styrelsemöte i ABB. Det pågick i sju timmar och för d ...