Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge
E-book

Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

Nabo er et prosjekt som ble lansert under det svenske presidentskapet i Nordisk Ministerråd 2018. Prosjektet drives av det svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ...Cover for Utdanning, arbeid og integrering i Norden: – Kartlegging av godkjenningsordninger for utenlandske utdanninger, yrkeskvalifikasjoner og kompletterende utdanninger. Delrapport 2
E-book

Utdanning, arbeid og integrering i Norden: – Kartlegging av godkjenningsordninger for utenlandske utdanninger, yrkeskvalifikasjoner og kompletterende utdanninger. Delrapport 2

Forskning viser at inkludering i utdanning og arbeidsliv er en av de beste måtene å integrere innvandrere i samfunnet på. Effektive godkjenningsordninger for søkere med utenlandsk ...


Cover for Utdanning, arbeid og integrering i Norden: – Kartlegging av godkjenningsordninger for utenlandske utdanninger, yrkeskvalifikasjoner og kompletterende utdanninger. Delrapport 1
E-book

Utdanning, arbeid og integrering i Norden: – Kartlegging av godkjenningsordninger for utenlandske utdanninger, yrkeskvalifikasjoner og kompletterende utdanninger. Delrapport 1

Forskning viser at inkludering i utdanning og arbeidsliv er en av de beste måtene å integrere innvandrere i samfunnet på. Effektive godkjenningsordninger for søkere med utenlandsk ...


Cover for Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport
E-book

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, og har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest ...


Cover for Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa
E-book

Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Nordisk ministerråd/kulturministrene besluttet i april 2013 å iverksette en kartlegging av kultur- og helseområdet i Norden. Region Skåne ble tildelt prosjektoppdraget, som er gjen ...


Cover for Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden
E-book

Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfo ...


Cover for Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014
E-book

Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014

I tider med svakere økonomiske utsikter og høy arbeidsledighet i mange land i Europa, får spørsmålet om dagpengesystemene mer oppmerksomhet. Presset på velferdsmodellene øker og få ...


Cover for Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon
E-book

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

De nordiske landene står i dag overfor utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å ...