Jump to content

E-books / Memoirs & Biography


Cover for Maria Magdalena Mathsdotter - Kungen, samekvinnan och den franske pastorn
E-book

Maria Magdalena Mathsdotter - Kungen, samekvinnan och den franske pastorn

Folk stirrar på samekvinnan i den stora röda mössan. "Varför har hon kommit hit?" undrar adelsdamen. "Jag är på väg till kungen, har bett Gud beveka människornas hjärtan att hjälpa ...


Cover for Kolonisterna på hjortronmyrarna
E-book

Kolonisterna på hjortronmyrarna

År 1905 hade var femte svensk utvandrat. Det svenska blodet måste sluta flöda ut ur landet. Sveriges regering upplät därför blötmyrar i norra Sverige för att folk skulle få en utko ...


Cover for Det är vår och jag lever ännu
E-book

Det är vår och jag lever ännu

Florence Nightingale, Elsa Brändström, Elsa Björkman-Goldschmidt och Henry Dunant drevs av en passion att ägna sig åt en stor uppgift. Deras liv och verk är bokens röda tråd, tätt ...