Jump to content

E-books / History


Cover for Oral Literature in the Digital Age: Archiving Orality and Connecting with Communities
E-book

Oral Literature in the Digital Age: Archiving Orality and Connecting with Communities

by

Thanks to ever-greater digital connectivity, interest in oral traditions has grown beyond that of researcher and research subject to include a widening pool of global users. When n ...


Cover for Världens historia i årtal : från 1500 till i dag
E-book

Världens historia i årtal : från 1500 till i dag

by

"Det vi gillar mest med denna kondenserade historia är att vi får en chans att begripa vad som hände nästan samtidigt på hela klotet. Dessutom kan vi, med hjälp av namn- och platsr ...


Cover for Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna
E-book

Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna

by

I den nordiska folkhögskolan har det alltid funnits ett inslag av praktisk skolning: exempelvis har lantmän och fritidsledare kunnat få sin utbildning där. Men de praktiska utbildn ...


Cover for Scandinavia in the first world war : studies in the war experience of the northern neutrals
E-book

Scandinavia in the first world war : studies in the war experience of the northern neutrals

by

»This is an important book for anyone interested in the broader impact of the Great War.« Chicago Press »Scandinavia in the First World War really is a must if you want to get to k ...


Cover for Den mångfaldiga historien : tio historiker om forskningen inför framtiden
E-book

Den mångfaldiga historien : tio historiker om forskningen inför framtiden

by

Om den historiska forskningen under 1970-talet var starkt inriktad på socialhistoria så upplevde politisk historia och kulturhistoria en renässans under 1980-talet. Idag är gränser ...


Cover for Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes and interactions
E-book

Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes and interactions

by

Norrön religion studeras av arkeologer, historiker, religionshistoriker, konsthistoriker, litteraturvetare, ortnamnsforskare och forskare inom skandinavistik. För att underlätta fo ...


Cover for The chronicle of Duke Erik : a verse epic from medieval Sweden
E-book

The chronicle of Duke Erik : a verse epic from medieval Sweden

by

The Chronicle of Duke Erik är en svensk klassiker av rang. Den rimmade verskrönikan är vår mest kända höviska text och en viktig historisk källa. Här äntligen är den tillgänglig fö ...


Cover for Building Peace, Creating Conflict: Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding
E-book

Building Peace, Creating Conflict: Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding

by

One of the most significant challenges facing the international community today is how to secure stability and rebuild societies emerging from civil wars. International peace-build ...


Cover for Neither Fish nor Fowl: Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000
E-book

Neither Fish nor Fowl: Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000

by

Educational media has been a contested arena in the creation and communication of the Swedish welfare system – it was an important instrument of modernization. In Neither Fish nor ...


Cover for More than Mythology: Narratives, Ritual Practices and Regional Distribution in pre-Christian Scandinavian Religions
E-book

More than Mythology: Narratives, Ritual Practices and Regional Distribution in pre-Christian Scandinavian Religions

by

The religion of the Viking Age is conventionally identified through its mythology: the ambiguous character Odin, the forceful Thor, and the end of the world approaching in Ragnarök ...


Cover for Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited
E-book

Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited

by

»Sammantaget är Nordic Narratives of the Second World War en viktig bok, som en introduktion till de nordiska ländernas historiska berättelser om andra världskriget. Boken inbjuder ...


Cover for Mord, misshandel och sexuella övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld
E-book

Mord, misshandel och sexuella övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld

by

Utifrån ett historiskt perspektiv diskuterar historiker, etnologer, folklorister och jurister det aktuella ämnet kön och våld. Tidsramen sträcker sig från ett tidigmodernt samhälle ...


Cover for Marken Brinner
E-book

Marken Brinner

by

Året är 1608. Platsen Satakunda i Finland.Lauri har i vredesmod slagit ihjäl sin granne. Nu lever han under dödshot.Sverige har misskött Finland under årtionden och fogdarna skor s ...


Cover for Vad hade hänt om ... : åtta kontrafaktiska historier
E-book

Vad hade hänt om ... : åtta kontrafaktiska historier

by

Tankeväckande bok om avgörande skeenden i vår historia! Vad hade hänt om Chrusjtjov förlorat maktkampen mot Beria 1953? Skulle det ha blivit revolution i Sverige om kommissarie Kem ...


Cover for Negotiating pasts in the Nordic countries : interdisciplinary studies in history and memory
E-book

Negotiating pasts in the Nordic countries : interdisciplinary studies in history and memory

by

Negotiating Pasts in the Nordic Countries is a collection of case-studies spanning from medieval to present time, of how the past has been made meaningful and relevant to people in ...


Cover for Physical and cultural space in pre-industrial Europe : methodological approaches to spatiality
E-book

Physical and cultural space in pre-industrial Europe : methodological approaches to spatiality

by

Prior to the Industrial Era, the geography of Europe posed problems, but also offered possibilities for the people living here. Distances created obstacles to communication and sta ...


Cover for Politiska rum : kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850
E-book

Politiska rum : kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850

by

Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen för polit ...


Cover for Minne och myt : konsten att skapa det förflutna
E-book

Minne och myt : konsten att skapa det förflutna

by

Vad har Ground Zero i New York gemensamt med sydskånska gravar från jägarstenåldern? Vad har trädet i barndomens trädgård gemensamt med husgrunder av sten från yngre järnåldern? De ...


Cover for Kristen manlighet: Ideal och verklighet 1830-1940
E-book

Kristen manlighet: Ideal och verklighet 1830-1940

by

Från och med mitten av 1800-talet växte sig tendensen att betrakta religion som något privat allt starkare. Religionsutövning började sammankopplas med kvinnlighet och mjuka värden ...


Cover for Rysk spegel : svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige
E-book

Rysk spegel : svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige

by

Sovjetsamhället väckte såväl motvilja som sympatier efter Lenins och bolsjevikernas statskupp i november 1917. De som såg landet som ett hot skrämdes av kommunisternas världsrevolu ...


Cover for Organizing history : studies in honour of Jan Glete
E-book

Organizing history : studies in honour of Jan Glete

by

Den mänskliga historien är till stor del en historia om organisering. Så länge det funnits skriftliga källor kan man se hur människor samarbetat för att kunna utnyttja små resurser ...


Cover for Platser för en bättre värld : Auschwitz, Ruhr och röda stugor
E-book

Platser för en bättre värld : Auschwitz, Ruhr och röda stugor

by

Historia har sedan antiken närt förhoppningar om att det ska gå att lära av det förflutna, att en bättre människa och framtid ska kunna byggas på historiska lärdomar. De platser so ...


Cover for Modernisation and tradition : European local and manorial societies
E-book

Modernisation and tradition : European local and manorial societies

by

Modernisation and Tradition focuses on a critical analysis of transformations in manorial and local societies. The authors discuss the topic in terms of modernistation and traditio ...


Cover for Gods och bönder från högmedeltid till nutid : kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods
E-book

Gods och bönder från högmedeltid till nutid : kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods

by

Skånes över 300 gods har en enastående förmåga att fortleva genom århundradena. Deras sätt att anpassa sig till nya förhållanden – ekonomiska, politiska, sociala och kulturella – ä ...


Cover for Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron
E-book

Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron

by

Dygd och last har varit centrala begrepp i det västerländska tänkandet ända sen Aristoteles och antiken, och de röner idag ett nyväckt intresse. Dygden har ständigt återkommit som ...