Jump to content

E-books / Education


Cover for Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter
E-book

Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Från att stora delar av befolkningen saknat grundläggande utbildning fick alla barn tillgång till skola och eft ...


Cover for Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer
E-book

Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar ...


Cover for Officeren, staten och samhället
E-book

Officeren, staten och samhället

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar yt ...


Cover for Didactic classroom studies
E-book

Didactic classroom studies

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna fö ...


Cover for Den svenska skolgårdens historia : skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
E-book

Den svenska skolgårdens historia : skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård raster med avsides ro eller vild lek, gymnastik lektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturku ...


Cover for Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle : rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid
E-book

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle : rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfär ...


Cover for En av staten godkänd historia : förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938-1991
E-book

En av staten godkänd historia : förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938-1991

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själv ...


Cover for Möten med mening : ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora
E-book

Möten med mening : ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

by

I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och utanför skolans väggar. Genom fallstudier inventerar skribenterna – själva ämneslärarut ...


Cover for Public diplomacy and academic mobility in Sweden : the Swedish institute and scholarship programs for foreign academics 1938-2010
E-book

Public diplomacy and academic mobility in Sweden : the Swedish institute and scholarship programs for foreign academics 1938-2010

Academic exchange is one of the cornerstones of public diplomacy. Receiving foreign academics is one way of influencing foreign elites in an attempt to build goodwill and stable in ...


Cover for Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972
E-book

Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972

Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia – ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Sv ...


Cover for Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet
E-book

Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet

by

De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning – för staten och för den enskilde. Men begreppet “bild ...


Cover for Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940
E-book

Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940

»En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i d ...