Jump to content

E-books / Education


Cover for Att läsa högt
E-book

Att läsa högt

I boken Att läsa högt finner man information om såväl nödvändigheten att läsa högt i syfte att bevara vårt språk och dess kulturella uttryck,som argument varför. Den innehåller fak ...


Cover for TKT-metoden 2. I praktiken på förskolan och i skolan
E-book

TKT-metoden 2. I praktiken på förskolan och i skolan

TKT-metoden 2. I praktiken på förskolan och i skolan är en handledning i användandet av metoden i det vardagliga arbetet. Den ger många tips och råd om hur man kan göra när barnet ...


Cover for TKT-metoden 1 Teori och Praktik
E-book

TKT-metoden 1 Teori och Praktik

TKT-metoden 1. Teori och Praktik. I den beskrivs hur metoden använts och utvärderats i försöksgrupper, som jämförts med kontrollgrupper. Här redogörs också hur metoden utfallit i e ...


Cover for Konsten att använda en vacker röst
E-book

Konsten att använda en vacker röst

Konsten att använda en vacker röst är en bok med tips och övningar för att hålla rösten i trim och träna bort ovanor och också skaffa nya mera goda vanor. Där finns råd och tips om ...


Cover for Talarskola för små och stora talare
E-book

Talarskola för små och stora talare

Talarskola för små och stora talare är en bok full av tips och råd om hur man kan utveckla och förbättra den muntliga framställningen i både små och stora sammanhang. Den ger också ...