Jump to content

E-books / Economics & Business


Cover for Den omtänksamma rebellens hemlighet - Om ett modigt ledarskap
E-book

Den omtänksamma rebellens hemlighet - Om ett modigt ledarskap

Den omtänksamma rebellens hemlighet är en annorlunda skildring som bryter sig loss från den traditionella ledarskapslitteraturens sätt att förmedla teorier och modeller.Ett oväntat ...


Cover for Mot kollapsens hjärta : Om tillväxtens slut och civilisationens sammanbrott
E-book

Mot kollapsens hjärta : Om tillväxtens slut och civilisationens sammanbrott

Alla pratar om klimathotet. Men bakom klimatkrisen hotar en annan, mycket mer närliggande kris - tillväxtens slut och civilisationens sammanbrott. Den här boken handlar om att det ...


Cover for Uudistumiskyky ja piilevät käsikirjoitukset: Pieni systeemikirja työorganisaatioille
E-book

Uudistumiskyky ja piilevät käsikirjoitukset: Pieni systeemikirja työorganisaatioille

Organisaatio on instrumentti, joka on viritetty toteuttamaan erilaisia tavoitteita, joko taloudellisia tai yleishyödyllisiä. Useimmiten nämä viritelmät eivät kuitenkaan toimi, kosk ...


Cover for Scale up – shape up: How to grow far beyond the startup phase
E-book

Scale up – shape up: How to grow far beyond the startup phase

Why Scale-up Shape-up? Because there are so many companies that could become global players if they could just grow beyond the 50-employee mark. Sadly, so few can achieve this, des ...


Cover for Vadå, pengar?
E-book

Vadå, pengar?

My och Ruben letar efter byggskatter i naturen när de hittar en reklamaffisch för en cirkus. Självklart vill de gå dit. Det är bara ett problem, det kostar pengar. Men vad är egent ...


Cover for Få jobb : 47 tips för jobbintervjun
E-book

Få jobb : 47 tips för jobbintervjun

Har du någonsin gått från en arbetsintervju med känslan av att du inte riktigt fick fram ditt rätta jag? Eller att du var så fokuserad på att ge ett gott intryck, att du knappt min ...


Cover for Preventionens betydelse för finansieringen av framtidens vård och omsorg
E-book

Preventionens betydelse för finansieringen av framtidens vård och omsorg

En åldrande befolkning och en därmed ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att behovet av vård och äldreomsorg förväntas öka snabbare än inkomsterna till systemet. För att lösa ...


Cover for Svensk redovisning. Bokslutsboken 2024
E-book

Svensk redovisning. Bokslutsboken 2024

BOKSLUTSBOKEN är en handbok för bokslut enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I bokens förs ...


Cover for Svensk redovisning. Bokföringsboken 2024
E-book

Svensk redovisning. Bokföringsboken 2024

BOKFÖRINGSBOKEN är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konto ...


Cover for Ledarskap för hjärnåldern
E-book

Ledarskap för hjärnåldern

Förr i tiden, i "muskelsamhället", var arbete detsamma som att bära järn, hugga träd eller skruva i skruvar vid ett löpande band. Medarbetarnas kvaliteter bedömdes då utifrån fysis ...


Cover for Konsten att skapa affärsidéer
E-book

Konsten att skapa affärsidéer

Om du saknar en affärsidé och verkligen behöver en, då är det den här boken du ska läsa. Tänk dig att kunna skapa din alldeles egna affärsidé – en idé som kan förändra ditt liv. Är ...


Cover for Customer willingness to pay: How to use pricing to boost your sales
E-book

Customer willingness to pay: How to use pricing to boost your sales

Put your pricing strategy in the fast lane with "Customer willingness to pay: How to use pricing to boost your sales"- the perfect guide to help you understand the customer mindset ...


Cover for Mer Excel helt enkelt
E-book

Mer Excel helt enkelt

Om du tycker att Excel är tråkigt har du nog aldrig sett någon av David Stavegårds hundratals filmer. Energiska klipp där han, ofta iklädd fluga och basker, på några få minuter spr ...


Cover for Chef eller rövhatt : En handbok i destruktivt ledarskap
E-book

Chef eller rövhatt : En handbok i destruktivt ledarskap

Härskare. Fegisar. Kontrollanter. Rövhattar växer på träd. Tyvärr är det så. Trots det pratar vi sällan om dem och det kaos som deras ledaregenskaper orsakar. Därför behövs den här ...


Cover for The Hunt for Paper Tigers : More Effective Quality Management
E-book

The Hunt for Paper Tigers : More Effective Quality Management

Is quality management all Greek to you? Did you know it's actually about business benefits, leadership and success?In his book the author takes a complicated standard and simplifie ...


Cover for Community-Led Leadership : How Shared Leadership Is Created and What Its Requirements Are
E-book

Community-Led Leadership : How Shared Leadership Is Created and What Its Requirements Are

Shared leadership is doing work together. In traditional leadership the focus is on looking for a culprit, whereas in modern leadership the focus is on looking for a solution to ...


Cover for Internationell integration av den svenska elmarknaden
E-book

Internationell integration av den svenska elmarknaden

EU:s energipolitik har som målsättning att integrera Europas elmarknader i syfte att skapa en effektiv, trygg och hållbar energiförsörjning. Men prisutvecklingen på el och ökad ...


Cover for Community-Led Team : How to Create a Team that Leads Itself
E-book

Community-Led Team : How to Create a Team that Leads Itself

A group should work as a team, but one team member doesn't show up at meetings, another is doing all the work of the others, and nobody in the team dares to give critical feedback. ...


Cover for Dyrtider : Så bekämpar vi inflationen
E-book

Dyrtider : Så bekämpar vi inflationen

Hur dyrt får det bli egentligen? Inflationen i Sverige är den högsta på över tre decennier. Som enda svar har Riksbanken höjt räntorna i historiskt hög takt. Tanken är att om vi få ...


Cover for Påverkar samhällsvård barns framtida kriminalitet?
E-book

Påverkar samhällsvård barns framtida kriminalitet?

Att skilja ett barn från sin familj är ett stort ingrepp som kräver noggranna övervägningar mellan risker och fördelar för familjen och barnet. Barn som inte kan bo kvar hemma på g ...


Cover for Dimensionering av högre utbildning - vem är det egentligen som styr?
E-book

Dimensionering av högre utbildning - vem är det egentligen som styr?

Vem är det som bestämmer utbudet av högre utbildning i Sverige? Hur går processen till? Hur stort inflytande har politiken, studenterna själva, lärosätena och arbetsmarknaden? Och ...


Cover for En teknikneutral elmarknad - med en effektiv elmarknadsdesign och nättariffstruktur
E-book

En teknikneutral elmarknad - med en effektiv elmarknadsdesign och nättariffstruktur

Klimat- och energiomställningen ställer energisystemet och elmarknaden inför en rad utmaningar. Vilka är utmaningarna? Och går det att utforma en teknikneutral elmarknad som hanter ...


Cover for En bättre värld är möjlig
E-book

En bättre värld är möjlig

I varje del av vardagen gör sig ekonomin gällande. Samtidigt styr den också de stora rörelserna i världen. Men drivs våra världar av kloka ekonomiska beslut? Ekonomen och filosofen ...


Cover for Boken dina pengar vill att du ska läsa
E-book

Boken dina pengar vill att du ska läsa

Varsågod! Här är din handbok för att fatta bra privatekonomiska beslut. I den har Magdalena Kowalczyk och Mikael Hussain samlat allt du behöver veta för en trygg och sund ekonomi. ...


Cover for Allt är chefens fel
E-book

Allt är chefens fel

Hur känns det på jobbet? Trivs du med din chef och känns företagsklimatet rätt för dig? Du kan inte prestera och vara ditt bästa jag om du inte mår bra på jobbet. Om du ofta känner ...