Jump to content
The library informs: Obs! Tyvärr kan vi inte svara på mejl: eboksupport.kf@malmo.se under perioden 26 juli - 12 augusti. Läs info på vår hemsida om låneregler och nerladdning via denna länk: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken/Biblioteket-hemifran/e-bocker/Svenska-e-bocker.html

E-books / Economics & Business


Cover for Mammonalle mieluisat: Katkelmia työelämän kielletyistä kirjoista
E-book

Mammonalle mieluisat: Katkelmia työelämän kielletyistä kirjoista

Kapitalismi on kulttiuskonto ilman armoa. Mammona taas on aina ollut maailman yleisin epäjumala. Näiden aatehistoriaan jääneiden ajatusten pohjalta kirjoittaja katselee nykyaikaist ...


Cover for Dynamic Management Strategy
E-book

Dynamic Management Strategy

This book, Dynamic Management Strategy, describes how to design and implement a dynamic management model that is adapted to a world experiencing constant and rapid change. The book ...


Cover for Excel 2016 Grunder
E-book

Excel 2016 Grunder

I Excel 2016 skapar du enkelt både snygga och professionella kalkyler. Genom att använda Office-teman kan du skapa enhetliga dokument i hela Office 2016. Med hjälp av verktyget för ...


Cover for The unwitting leader
E-book

The unwitting leader

Leadership books are often about how leaders should lead a group to inspire them and get everyone to walk in the same direction. It can be the entrepreneur who has grown with his c ...


Cover for Den ofrivillige ledaren
E-book

Den ofrivillige ledaren

Ledarskapsböcker handlar ofta om hur ledare ska leda en grupp inspirera de och få alla att gå i samma riktning. Det kan vara entreprenören som vuxit med sitt bolag och har anställd ...


Cover for The Imposter Syndrome – Myth or Truth?
E-book

The Imposter Syndrome – Myth or Truth?

I like to be high performance. I like to create new things, work hard and see the results. The journey on the road can, however, be quite rough. It looks like, my brain ghosts want ...


Cover for Bluffsyndromet – Myt eller sanning?
E-book

Bluffsyndromet – Myt eller sanning?

Jag gillar att vara högpresterande. Jag gillar att skapa nytt, jobba hårt och se resultaten. Resan på vägen kan dock vara rätt gropig. Det händer titt som tätt, att mina hjärnspöke ...


Cover for Crash as an Entrepreneur and Rise Again
E-book

Crash as an Entrepreneur and Rise Again

Entrepreneurship is a set of driving forces in individuals who create form, direction, intensity and duration. This is the basis of most things in our society. The motivation is a ...


Cover for Krascha som entreprenör och återuppstå
E-book

Krascha som entreprenör och återuppstå

Entreprenörskap är en uppsättning drivkrafter hos individer som skapar form, riktning, intensitet och varaktighet. Detta är grunden till det mesta i vårt samhälle. Motivationen är ...


Cover for Goals – The Key to Success
E-book

Goals – The Key to Success

What is really a goal? It is something that is not only abstract but also extremely personal. Choose them with care. This e-book clearly shows how to set goals and keep them. You w ...


Cover for Målsättningar - nyckeln till att lyckas
E-book

Målsättningar - nyckeln till att lyckas

Vad är egentligen en målsättning? Det är något som är inte bara abstrakt utan även extremt personligt. Välj de med omsorg. Målsättningar precis som för de största. Boken visar tydl ...


Cover for Global migration - orsaker och konsekvenser
E-book

Global migration - orsaker och konsekvenser

Migrationen har kommit att bli en av samtidens mest omdiskuterade politiska frågor. Men vad vet vi egentligen om migrationens orsaker och konsekvenser? Joakim Ruist, migrationsfo ...


Cover for In the mind of an awesome salesman
E-book

In the mind of an awesome salesman

What is an awsome salesperson really? What do they do that no one else does? Are not all sellers in one way or another really? What is required for you to accomplish everything you ...


Cover for I huvudet på en toppsäljare
E-book

I huvudet på en toppsäljare

Vad är en toppsäljare egentligen? Vad gör de som ingen annan gör? Är inte alla säljare på ett eller annat sätt egentligen? Vad krävs för att du ska åstadkomma allt du drömt om? Vil ...


Cover for Marknadens tyranni
E-book

Marknadens tyranni

Sedan 1980-talet har marknadsliberalismen stått högst på dagordningen. Ett snart 40-årigt ideologiskt experiment grundat på övertron till avreglering, privatisering, stora skattesä ...


Cover for Jakten på papperstigern : effektivare kvalitetsledning
E-book

Jakten på papperstigern : effektivare kvalitetsledning

Problemet med ISO-standard 9001 och kvalitetsledning är att orden låter torra och akademiska. Egentligen handlar standarden om hållbarhet, engagemang och framtidens ledarskap.Det ä ...


Cover for Tabbekvoten
E-book

Tabbekvoten

Med Tabbekvoten på jobbet, skapar man en tryggare och roligare arbetsplats, säger författaren Ulf Mazur, som själv fick sin Tabbekvot vid 24 års ålder! Boken om att "misslyckas på ...


Cover for Gör det nu
E-book

Gör det nu

Är du stressad? Svämmar mejlkorgen över? Skjuter du upp saker och tror att du ska hinna med dem sen? Räcker tiden aldrig till? Om du svarade ja på minst en fråga har du rätt bok fr ...


Cover for Designing Good Life : en slogan och ett liv
E-book

Designing Good Life : en slogan och ett liv

Thomas Ek är en "doldis" som tillsammans med sin bror Peter skapade framgångssagan OBH Nordica under åren 2003-2010. Deras resa från uppväxten i Vällingby till ett marknadsledande ...


Cover for Blockkedjor, bitcoin och kryptovalutor : vår tids ekonomiska revolution?
E-book

Blockkedjor, bitcoin och kryptovalutor : vår tids ekonomiska revolution?

Vi är mitt uppe i en revolution inom det globala ekonomiska systemet. Tänk hur internet förändrat världen på bara tio, tjugo år. Detta är en lika stor omvälvning. Den här boken ger ...


Cover for CellaVision Story: Innovation, människor & miljö
E-book

CellaVision Story: Innovation, människor & miljö

CellaVision Story är berättelsen om hur ett företag i Lund har skapats och utvecklats utifrån en specifik idé. Det krävdes åratal av slit, misslyckanden och konstant penningbrist i ...


Cover for Energidrivande ledarskap: Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer
E-book

Energidrivande ledarskap: Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer

Grunden för mänsklig utveckling sker i relationer. Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer förutsätter väl fungerande relationer. Som ledare handlar det om rela ...


Cover for KUL e-handel
E-book

KUL e-handel

Alla vill vara med och sälja och inom e-handeln blir det allt mer konkurrens. Många svenska e-handlare darrar när det ryktats att Amazon eller Alibaba ska etablera sig i Sverige.Fö ...


Cover for E-handel efter starten
E-book

E-handel efter starten

”BOKEN GER HANDFASTA RÅD och berättar rakt upp och ner om hur det är att vara e-handlare. Jag är imponerad över hur Mats har lyckats fånga så många sanningar och viktiga perspektiv ...


Cover for Starta inte eget företag
E-book

Starta inte eget företag

Är du trött på ditt jobb?Har du funderat på att starta eget företag?Gör inte det förrän du har läst den här boken. Den här boken är inte skriven för att ge dig svar utan för att st ...