Jump to content

E-books / Children's books


Cover for Nabo – Social inclusion of youth in Iceland
E-book

Nabo – Social inclusion of youth in Iceland

Nabo is a project launched under the Swedish presidency in the Nordic Council of Ministers 2018. The project is run by the Swedish Agency for Youth and Civil Society over the perio ...


Cover for Pohjoismaat ihmiskaupan markkina-alueena
E-book

Pohjoismaat ihmiskaupan markkina-alueena

Ihmiskaupan uusissa muodoissa käytetään hyväksi naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia pakottamalla heidät rikolliseen toimintaan, työhön ja myymään seksipalveluja. Ihmiskauppiaat käy ...


Cover for Norden som en gemensam marknad för människohandel
E-book

Norden som en gemensam marknad för människohandel

Nya former inom människohandel utnyttjar kvinnor och män, flickor och pojkar genom att tvinga dem till att utföra kriminella handlingar, arbeta och sälja sexuella tjänster. Människ ...


Cover for Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden
E-book

Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfo ...


Cover for Rekrytering, genomströmning och relevans
E-book

Rekrytering, genomströmning och relevans

Faugert & Co Utvärdering har genomfört en studie om yrkes- och lärlingsutbildningar i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. I studien beskrivs de reformer som genomfö ...