Jump to content

E-books / Children's books


Cover for Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden
E-book

Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfo ...