Jump to content
Cover for Natur & Kulturs globalhistoria 2
Isbn: 978-91-2717-857-1
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Humanities
Accessible since: August 2022

E-book

Natur & Kulturs globalhistoria 2

Språk | demografi | mat | minoritet | miljö| migration| religion| handel| arbete|stad | turism | idrott | kulturmöten | ideologi | universitet | skola | populärkultur | litteratur | genus | stat | lag | demokrati | revolution | krig | folkmord | slaveri | medvetande

Vi lever i en på många sätt global värld. Då behöver också vår historieskrivning frigöra sig från sitt gamla beroende av nationen och Europa. På senare tid har därför ämnet globalhistoria blivit allt viktigare, men medan somligt har skrivits omdet på svenska har betydligt mindre skrivits i det.
Natur & Kulturs globalhistoria i två band är därför något av en pionjärsatsning, ett experiment.

Ett trettiotal forskare behandlar här var sitt tema (se ovan) som spänner inte bara över stora geografiska områden utan också över stora tidsrymder, ibland tillbaka till människans gryning, för det visar sig att globala fenomen ofta har djupare rötter än man kan tro.

Medan äldre världshistoriska verk gått kronologiskt till väga, uppräknande kultur efter kultur, epok efter epok, villNatur & Kulturs globalhistoriavisa att historien kan läsas på annat sätt, genom att i stället sätta utbyte, förflyttning och kommunikation i centrum.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone