Jump to content
Cover for TINNITUS – Binaural Beats meditation för tinnitus behandling, med tillägg av vitt brus, rosa brus och brunt brus
Isbn: 978-91-8951-028-9
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: March 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 1 hour 60 minutes

Audiobook

TINNITUS – Binaural Beats meditation för tinnitus behandling, med tillägg av vitt brus, rosa brus och brunt brus

Detta lindra-tinnitus-paket innehåller fyra delar, Binaural-Beats meditation, vitt brus, rosa brus och brunt brus. Var och en av dessa delar är målmedvetet utformad för att lindra den irritation som orsakas av besvärande ljud i öronen.

Hela eller valfria delar av detta paket kan användas under ett tinnitusanfall, eller när som helst som en förebyggande åtgärd. Programmet kan också användas för djup avslappning, stresshantering och för sömn.

Tinnitus går inte att bota, men det kan gå över av sig självt och det finns sätt att kontrollera och lära sig att leva med besvären. Åtgärderna går ut på att lindra besvären och förbättra upplevelsen av de besvärande ljuden. Det kan då handla om kognitiv beteendeterapi (KBT), bettskena, ljudstimulator (brusapparat), hörapparat eller konsultation med till exempel audionom eller sjukgymnast.

I en rapport, publicerad i Hearing Journal, visade en 3-månaders studie en minskning av graden av tinnitusstörning hos 26 patienter som använde Binaural Beats. Det genomsnittliga störningsvärdet sänktes från 5,81 till 3,06. - Baserat på denna studie samt befintlig kunskap om att symptom kan lindras genom naturljud eller brus, innehåller detta program en naturlig och effektiv ljudterapilösning för tinnitusdrabbade.

Binaural Beats är enkla och mycket rena ljud, som när de lyssnas på under en viss tid har en effekt på hjärnan. Effekten beror på de binaurala taktslagens hastighet (eller frekvens); långsamma slag bidrar till avslappning och sömn, medan snabba slag ökar koncentration och vakenhet.

Våra programmerade ljud för hjärnan, Binaurala Beats inom theta-frekvensen, och den målmedvetet valda omkringliggande ljuddesignen med musik och naturljud, skapar en distraktion som släpper hjärnans upptagenhet med besvärande ljud i öronen.

Som tillägg eller alternativ innehåller vårt paket även tre sorters brus, vitt brus, rosa brus och brunt brus. Dessa typer av brus kan, vilket är kliniskt bevisat, lindra tinnitus och förbättra sömn. Vårt paket innehåller således en nedladdning som består av fyra delar:
a) 30 minuter Binaural Beats med musik och theta-vågor vid 4 – 5 Hz (varav 15 minuter kombinerat med lugnande regn och 15 minuter kombinerat med lugnande havsvågor),
b) 30 minuter vitt brus,
c) 30 minuter rosa brus och
d) 30 minuter brunt brus.
Vitt brus innehåller hela ljudspektrumet, inklusive lågfrekventa, mellanregister- och högfrekventa ljud. Rosa brus är högre i den lågfrekventa änden av spektrumet och mjukare i den högre änden. Brunt brus är ännu djupare, ännu starkare i den lägre delen, och utan de högfrekventa ljuden från vita och rosa ljud. Lyssna och välj det som passar dig bäst. Du kan naturligtvis välja att lyssna på allt i ett sammanhang eller växla mellan alternativen.

Bruset syftar till att ”maskera” det interna tinnitusljudet med ett externt ljud. Det är viktigt att du är avslappnad och att du lyssnar på bruset med anpassad volym så att du låter lite tinnitusljud vara hörbart för att underlätta tillvänjning. Målet är att hjärnan ska uppfatta att det egna tinnitusljudet kommer utifrån, och att det ska bli en del av ett naturligt bakgrundsljud. Syftet är således inte att ta bort tinnitusljudet utan att minska dina negativa reaktioner på ljudet, som till exempel irritation och obehag. På så vis kan det ske en tillvänjning av tinnitusljudet, så att det med tiden blir ett bakgrundsljud, vilket kan ge till följd att du inte längre hör tinnitusljudet, om du inte aktivt lyssnar på det. I huvudsak lär sig således hjärnan att göra om det oönskade ljudet till något neutralt eller oviktigt. Det blir lite som att bo nära trafik, flyg eller tåg. Efter ett tag varken lyssnar man eller tänker på ljuden.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone