Jump to content
Cover for Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta
Isbn: 978-91-7359-166-9
Publisher: Santérus Förlag
Category:
Society & Culture
Accessible since: April 2021

E-book

Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta

Samhällsvetenskapen gör samtiden begriplig. Genom att kritiskt granska politik, ekonomi, kommunikation och organisation ger den djupare förståelse för det moderna samhällets förtjänster och problem. Dock bara om den utförs väl, och på allvar tillåts skärskåda gängse föreställningar och företeelser. Under fem övergripande rubriker: Kritisk, Kvalitativ, Konsekvensneutral, Krävande och Konstruktiv, vilka beskriver fem centrala egenskaper hos en samhällsnyttig samhällsvetenskap, analyseras i denna bok samhällsvetenskapens essens och prövas dess förmågor. Boken är utmanande och tankeväckande och bör läsas av yrkesverksamma samhällsvetare på jakt efter inspiration till självreflektion, studenter och forskare inom andra ämnesområden som söker djupare kunskap om samhällsvetenskapens särart. Läsare med personliga intressen av att bättre förstå samtidens centrala prövningar kan kanske med hjälp av bokens samhällsvetenskapliga angreppssätt finna lösningar.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone