Jump to content
Cover for Efter antibiotika : Om smitta i en ny tid
Isbn: 978-91-8020-132-2
Publisher: Fri Tanke Förlag
Category:
Society & Culture Medicine & Health
Accessible since: February 2021

E-book

Efter antibiotika : Om smitta i en ny tid

Är vi på väg mot en framtid utan antibiotika? Vad innebär i så fall denna postantibiotiska framtid för mänskligheten?

Antibiotikaresistens är en av vår tids mest akuta samhällsutmaningar. I vissa länder finns redan bakterier som står emot nästan all antibiotika, och globalt sett orsakar resistensen hundratusentals dödsfall årligen. Problemen ökar också i Sverige, där vår moderna sjukvård bygger på att vi har tillgång till effektiv antibiotika. I en framtid utan antibiotika behöver vi förändra våra samhällen i grunden, och hitta nya sätt att resa, bygga, bo, arbeta och umgås.

I den tvärvetenskapliga antologin Efter Antibiotika: Om smitta i en ny tid diskuterar forskare hur människans framtid utan antibiotika skulle kunna te sig, med utgångspunkt i frågor som rör medicin, politik, kultur, kommunikation och arkitektur. Bidragen utforskar hur vårt förhållande till antibiotika ser ut idag och diskuterar möjliga vägar till en framtid som präglas av en mer hållbar relation till läkemedel, infektioner och socialt liv.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone