Jump to content
Cover for Skildring av Skåne. Återutgivning av text från 1896
Isbn: 978-91-7755-362-5
Publisher: E-boksförlaget
Category:
History Travel & Holiday
Accessible since: February 2021

E-book

Skildring av Skåne. Återutgivning av text från 1896

I den här e-boken får du en historisk skildring av landskapet Skåne från år 1896.

Du får läsa om landskapets geologi och historia samt får spännande anekdoter om både kungligheter, krig och bröllop.

Du får också veta mer om hur man på 1800-talet såg på de olika invånarna och deras lynne. I texten får du veta vilka skåningar som var ”kortväxta och fetlagda”, vilka som ansågs ”raska, lifliga och arbetssamma” och var invånarna ansågs vara ”tröga i både rörelser och tal”.

Texten i den här eboken skrevs av den svenske fornforskaren Herman Hofberg (1823–1883) och författaren Johan Peter Velander (1848–1911). Skildringen publicerades år 1896 i den mycket populära boken ”Genom Sveriges bygder – Skildringar af vårt land och folk” med rubriken ”Skåne”, det här var en av de första skildringarna av de olika svenska landskapen och deras historia.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone