Jump to content
Cover for Fibromyalgi - lindra din smärta
Isbn: 978-91-9859-406-5
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: December 2019
Narrator: Rolf Jansson
Length: 31 minutes

Audiobook

Fibromyalgi - lindra din smärta

Fibromyalgi – Ont i kroppen – Värk i kroppen - Lindra din smärta.

Ljudboken har producerats i samråd med  leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.

Fibromyalgi beräknas drabba cirka 2 - 3 % av befolkningen. I Sverige beräknas cirka 250 000 personer lida av fibromyalgi. Kvinnor är i regel mer drabbade (80 - 90 %). Symptomen uppträder vanligen mellan 25 - 55 års ålder. Fibromyalgi kan hämma glädjen i ditt liv. Konstant värk och ömhet sätter sina spår och även de enklaste göromål och aktiviteter kan te sig ogörliga. Smärtan och ömheten kan kännas i hela kroppen, men nacke och rygg, axlar och höfter är mer än ofta drabbade. Själva smärtan kan kännas som huggande, brännande eller värkande.

Fibromyalgi kan, men behöver inte, vara en livslång sjukdom. Och kom ihåg: smärta är obehagligt men innebär nödvändigtvis inte att någonting i kroppen tar skada.

Stresshormoner och fibromyalgi

Det finns uppgifter som tyder på att kroppens produktion av stresshormoner kan förvärra smärtan vid fibromyalgi, och detta beror på att kortisol (ett stresshormon) kan öka känsligheten för smärta. Den djupa avslappning som finns invävd i vårt självhypnos-program är utmärkt för att minska kroppslig smärta och för att öka känslan av välbehag. Programmet gör dig avspänd men kan också ge omedelbar effekt i form av högre livsglädje, energi och ork att t.ex. motionera i lagom mängd. Just motion, t.ex. promenader, simning och yoga, kan vara till hjälp när det gäller de symptom som fibromyalgi kan förorsaka. Motionen kan också öka det mentala välbefinnandet, eftersom motionen frisätter kroppens endorfiner och ger känslor av välbehag.

Självhypnos och fibromyalgi

Genom att rikta sig till faktorer som stress, oro och ångest, kan självhypnos hjälpa personen att må bättre och få denne bättre rustad att bemästra sin fibromyalgi. Här ingår att ta kontroll över tillståndet och tackla smärtan. Bara detta kan i sig åstadkomma förbättringar i måendet. En positiv inställning kan i längden göra stor skillnad.

Fibromyalgi kan ofta orsaka sömnproblem. Brist på sömn kan i sin tur ge utmattningskänslor. Här kan självhypnos förbättra sömnens kvalitet, och när kroppen ges tillfälle att vila, kan fibromyalgins symptom förbättras.

Att använda självhypnos för att ta kontroll över smärtan, kan i sin tur främja att personen tar kontroll över hela sitt liv. Att kunna göra detta brukar i många fall kunna sporra fram ett positivt sinnelag. Och detta är viktigt då fibromyalgi kan vara synnerligen stressande och jagnedgörande. Det kan i vissa fall leda fram till depression, och självhypnos kan där hjälpa till att förebygga och hålla sinnet fritt från negativa tänkesätt.

Självhypnos botar inte fibromyalgi, men kan onekligen lindra de symptom som uppstår. Mycket är vunnet genom att få kontroll och förbättra livskvaliteten.

Hälsoprodukter och sportprodukter på nätet. Gå till Hälsobutiken.net

Ljudbokens innehåll

I programmet guidas du inledningsvis till ett djupt avslappnat tillstånd. I detta tillstånd får du motta ett antal posthypnotiska och direkta suggestioner för att hjälpa dig att komma över problem som är förknippade med fibromyalgi. Du får hjälp med att programmera om ditt undermedvetna så att du lindrar symptomen från din fibromyalgi . Denna kraftfulla inspelning är helt säker och kan vara mycket effektiv för att hjälpa dig att handskas med din smärta.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone