Jump to content
Cover for Sänka blodtrycket - med självhypnos
Isbn: 978-91-9859-403-4
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: December 2019
Narrator: Rolf Jansson
Length: 29 minutes

Audiobook

Sänka blodtrycket - med självhypnos

Ljudboken har producerats i samråd med  leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.

Med detta unika livsförändrande självhypnos-program som utformats för att hjälpa dig att sänka blodtrycket kan vi tillsammans - lösa upp stress, oro och ångest - släppa taget om gamla negativa känslor - skapa övertygelser om din hälsa som kommer att ge dig stöd och support framöver - skapa känslor av lugn och ro i vardagen - skapa kraftfulla vägar för att sänka blodtrycket.

Var tredje person i Sverige har högt blodtryck. I många fall krävs medicinering. Vid lindrigare blodtrycksförhöjningar kan det räcka med att ställa om sin livsstil. Det handlar då om att motionera regelbundet, undvika tobak och alkohol, att gå ner i vikt och att t.ex. minska på saltet. Stress, oro och ångest är andra faktorer som påverkar blodtrycket. Med hjälp av självhypnos kan du på ett obesvärat sätt lösa upp stress, oro och ångest. Självhypnosen vänder sig till ditt undermedvetna, länken mellan ditt sinne och din kropp. Om du på ett medvetet plan hade kunnat sänka blodtrycket, så hade du redan gjort detta. Det faktum att du inte kunnat måste betyda att delar av problemet finns lagrat i ditt undermedvetna.

Att få ner blodtrycket kan innefatta följande: livsstilsförändringar, medicinering, akupunktur, meditation, mindfulness, stresshantering, avslappning, yoga

Självhypnos är ett effektivt sätt att lära sig avslappning och stresshantering. I ett djupt avslappnat tillstånd blir vårt undermedvetna (omedvetna jag) mottagligt för suggestioner som kan hjälpa oss att hantera vår hälsa och vårt mående. Ditt medvetna jag är den som får handskas med all stress, det må vara i trafiken, på jobbet, med barnen, medan ditt undermedvetna är den länk som styr dina reaktioner och dina beteenden.

Självhypnos är ett utmärkt redskap som kan hjälpa ditt sinne att reagera på stress på ett adekvat sätt. Detta kan bidra till att ditt blodtryck stabiliseras till en hälsosam nivå. Detta självhypnos-program kan hjälpa dig att frigöra dig från den påfrestning som stress orsakar på din kropp. Ditt undermedvetna lär din kropp att reagera mindre negativt på stress så att blodtrycket kan hållas mer stabilt.

Produkter inom hälsa, sport mm > https://hälsobutiken.net

Vad är det undermedvetna?

Ditt undermedvetna är ansvarigt för alla de automatiska processer som vi oftast inte tänker på, inklusive instinkter och vanor. Ditt undermedvetna styr din kropp och din hälsa - såväl fysiskt som känslomässigt. Ditt undermedvetna är påverkbart, vilket är något som kan användas konstruktivt. Man skulle kunna säga att det undermedvetna är länken mellan ditt sinne och din kropp. Det har gjorts beräkningar som visar att majoriteten av alla sjukdomar har en psykisk orsak, vilket då innebär att positiva förändringar i det undermedvetna kan befrämja hälsan.

Att åstadkomma förändringar i det undermedvetna är mycket lättare om vi är i ett avslappnat tillstånd. Det är därför som självhypnos blir så givande. Genom självhypnosen är det möjligt att nå ner till det undermedvetna och där tillvarata länken mellan sinnet och kroppen, inte bara för att sänka blodtrycket, utan också för att påverka känslor och ändra självbegränsande föreställningar till positiv kraft.

Hur känns självhypnos?

Självhypnos är inte detsamma som att sova eller tappa medvetandet. Du behåller kontrollen.

Självhypnos är avslappning i naturlig form. Du är medveten om allt i din omgivning eftersom hypnos är ett tillstånd av högre medvetenhet.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone