Jump to content
Cover for Biologian filosofian näkökulmia
Isbn: 978-95-2495-501-0
Publisher: Gaudeamus
Category:
Biology
Accessible since: April 2019

E-book | 28 days for loan

Biologian filosofian näkökulmia

by
Biologian filosofia on tieteenfilosofian alue, jonka kohteena on biologisten tieteiden teorian- ja käsitteenmuodostus. Biologian filosofian suuret kysymykset kohdistuvat biologisten ilmiöiden erityislaatuun ja biologisia ilmiöitä kuvaavien ja selittävien teorioiden autonomiaan. Biologian filosofian näkökulmia tarkastelee evoluutioteoriaa ja etenkin darwinismia samoin kuin luonnonvalinnan, kelpoisuuden ja sopeutumisen käsitteitä. Teos pohtii myös joitakin biologisen käsitteen- ja teorianmuodostuksen erityiskysymyksiä kuten lajin käsitettä ja luonnon mittaamisen ongelmaa. Lisäksi käsitellään päämäärän ja tehtävän käsitteitä sekä biologisten ja fysikaalis-kemiallisten teorioiden suhdetta.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone