Jump to content
Cover for Pyroluri - en störning med försvårad avgiftning och  ökad sjuklighet
Isbn: 978-91-9847-325-4
Publisher: Moonlight Health Publishing
Category:
Young adults Psychology Medicine & Health Science
Accessible since: June 2018
Narrator: Eva Johansson
Length: 1 hour 13 minutes

Audiobook

Pyroluri - en störning med försvårad avgiftning och ökad sjuklighet

Pyroluri - en störning med försvårad avgiftning och ökad sjuklighet

Avgiftning är en nödvändig process som behöver fungera för att vi ska förbli friska. Genetiskt betingade svårigheter att producera avgiftningsenzymer kan ge ökad sjuklighet och en mängd kroppsliga och psykiska symtom.

Pyroluri är en genetisk störning som leder till försvårad avgiftning både av tungmetaller och annan miljöbelastning och är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Pyroluri leder till allvarlig brist på B6 och zink, brist på flera avgiftningsenzymer samt till minskad produktion av aminosyror, hormoner och signalsubstanser. Symtomen förvärras av miljöbelastning som tungmetaller, elektrosmog och vaccinationer. Symtomen är mycket varierande och pyroluri kan i svåra fall leda till kronisk utmattning, depression, ångest, neuropatier, högt blodtryck och stroke.

Eftersom pyroluri är mycket vanligare bland kvinnor än hos män, drabbas kvinnor mer än män när miljöbelastningen ökar, speciellt mikrovågor från trådlös kommunikation. Detta är en trolig orsak till att sjukfallen med psykiatriska diagnoser bland kvinnor nu är mer än dubbelt så många som bland män, och samtidigt ökar snabbare än bland män.

Också barn med pyroluri får nu symtom allt oftare på grund av ökad miljöbelastning. Om detta vittnar det stigande antal barn som får symtom på autism och ADHD och ungdomar som får psykiska besvär eller kroniskt utmattningssyndrom.

Mineral- och vitamintillskott, främst B6 och zink förbättrar avgiftningen och symtomen vid pyroluri.

Harald Blomberg är psykiater och har mer än 25 års erfarenhet av att behandla psykiska besvär med diet och kosttillskott.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone