Jump to content
The library informs: Obs! E-boksappen BlueFire Reader håller på att upphöra som gratisapp, i takt med att e-böckerna kan läsas direkt i Biblio. Dock kommer Bluefire reader att fortsätta fungera för vissa om man redan har den installerad, men hur länge vet vi inte. För den som inte trivs med e-boksgränssnittet i Biblio, går det bra att istället använda en app som heter PocketBook eller Adobe Digital Editions (app). Mer info om nya rutiner för nerladdning till iOS 13 på vår hemsida: Svenska e-böcker - iPhone/iPad
Cover for Samma rötter : Abrahams barn i tre religioner
Isbn: 978-91-6379-286-1
Publisher: Fondi förlag
Category:
Education Religion & Beliefs
Accessible since: January 2016

E-book | 28 days for loan

Samma rötter : Abrahams barn i tre religioner

Ny upplaga 2013 med samma innehåll som föregående tryckningar. Undantaget är det nya inledningskapitlet där vi redovisar erfarenheter vi gjort sedan 2004 då den första upplagan trycktes.

Boken är en lärarhandledning som på ett lättsamt sätt presenterar arbetssättet i klassrummet och även en rad berättelser om patriarkerna och övriga gestalter i det gemensamma kulturarvet. Ett personregister omfattande de viktigaste gestalterna i Bibeln och Koranen och ett utdrag ur Skolverkets läroplan avslutar boken.

Vår lärarhandledning som är en utgångspunkt för projektarbetet med religionsdelen i Abrahams Barn, som också arbetar med projekt om FN:s konvention om barnets rättigheter. Boken är ett resultat av det praktiska arbetet i olika klassrum i ett flertal skolor. Författarna har studerat berättelserna i de olika källskrifterna och det rika legendmaterialet.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone